Joan Romero: “Les startups són un clar mecanisme de transmissió de la innovació a tota l’economia”