El Clustermoto i el Leather Cluster Barcelona s’incorporen al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ