La Generalitat crea un programa per impulsar l'exportació de productes per fer front a la covid-19 d'empreses catalanes