La startup catalana BlockTac introdueix el ‘blockchain’ per certificar la veracitat d’obres d’art i productes de consum