La startup catalana Bettair Cities crea sensors compactes que mesuren la contaminació de l’aire a gran escala i amb alta precisió