Catalunya mostra el potencial del seu ecosistema de la mobilitat a la fira MOVE de Londres