Catalunya participa en dos projectes europeus en l’àmbit de la sostenibilitat amb un pressupost de 3,2 milions d’euros