Empreses catalanes del sector ‘agritech’ mantenen 170 reunions comercials amb 46 importadors de l’Amèrica Llatina i de l’Àfrica