La startup catalana eRoots desenvolupa un nou ‘software’ específic per a l’anàlisi de la xarxa elèctrica que empra fonts renovables