Les startups del Barcelona and Catalonia Startup Hub guanyen visibilitat internacional