Catalunya participa en dos projectes europeus per captar finançament per a pimes dels sectors de l’esport i agroalimentari