ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l’àmbit del transport i la mobilitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat la primera convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les universitats per a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l’àmbit del transport i la mobilitat.

Aquest convocatòria s'emmarca dins de la Inversió 3 del Component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Competències digitals per a la ocupació”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es finançaran accions formatives orientades a l’adquisició i millora de competències professionals relacionades amb la capacitació digital i sostenibilitat en l’àmbit del transport i la mobilitat, així com la logística, l’operació i el manteniment de les infraestructures vinculades.

En aquest sentit seran subvencionables els costos següents:

  • Despeses de personal dels formadors.
  • Costos d’explotació directament relacionats amb l’acció formativa (com costos de viatge, materials i subministraments, amortització d’instrumental i equipament...).
  • Costos de serveis d’assessorament.
  • Despeses indirectes (costos administratius, lloguers, assegurances, publicitat i difusió, gestió i direcció).
  • Costos d’avals i/o finances.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries en el marc d’aquesta convocatòria les universitats públiques i privades degudament inscrites al registre corresponent.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta primera convocatòria és de 10.500.000 d’euros.

La intensitat de l’ajut aplicable a cada edició de l’acció formativa serà la menor del següents imports:

  1. El 100% dels costos subvencionables de cada edició de l’acció formativa.
  2. 2500 euros per alumne format amb èxit de l’edició.
  3. El resultat de 45.000 més el valor resultant de multiplicar 300 per el número d’alumnes formats amb èxit de l’edició.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds obrirà el dia 4 d’octubre de 2022 i finalitzarà el 3 de novembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 237 del 03-10-2022