"La innovació forma part de totes les bones estratègies"