ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Egipte introdueix una nova normativa per exportar-hi

Alertes de comerç internacional

Egipte introdueix l’ACID, una nova normativa per simplificar les operatives i prevenir exportacions prohibides i/o de risc.

01/10/2021
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

L’Advance Cargo Information, també coneguda amb les sigles ACI, és la nova regulació que han decidit aplicar les duanes egípcies i que serà implementada d’obligat compliment a partir de l’1 d’octubre de 2021.

Aquest sistema, que va entrar en la seva fase pilot l’1 d’abril d’aquest mateix any i s’aplicarà a tots els enviaments que entrin als ports del país àrab, requereix dades i documents sobre la càrrega (factura comercial i Bill of Lading) almenys 48 hores abans de l’enviament de la càrrega des del país exportador.

Així, es podrà permetre a les parts interessades controlar qualsevol risc per a l’Estat mitjançant el Sistema de Gestió de Riscos (RMS), amb la màxima prioritat donada a la seguretat de la ciutadania egípcia.

Així ho descriu la NAZEFA (National Single Window for Foreign Trade Facilitation – Egypt) a la seva web, que també remarca que aquest sistema portarà amb si mateix els avantatges següents:

 • Protegir la ciutadania egípcia de mercaderies no identificades o de procedències no identificades.
 • Reduir el temps d’alliberament de les mercaderies i així el seu cost.
 • Utilitzar dades i documents electrònics, prescindint d’aquesta manera dels documents en paper.

Punts importants

A la mateixa web, la NAZEFA també fa una breu descripció del procés de preparació de l’ACI, el qual descriu els passos següents: 

 1. L'importador egipci es registra a la web www.nafeza.gov.eg i s’obtenen les signatures electròniques de les autoritats competents per accedir a la NAZEFA.
  *A tenir en compte que el registre a l’ACI només el pot fer l’importador d’Egipte.
 2. L’importador aporta les dades essencials sobre l'enviament.
 3. L'autoritat duanera avalua els riscos potencials i, si s'accepta la tramesa, es genera l’ACID.
 4. Abans de les 24 hores anteriors a la sortida del vaixell, la naviliera envia, en format electrònic, una llista de la mercaderia enviada a Egipte amb informació sobre el B/L, número ACID, i les dades de l'importador i l’exportador.
 5. L'exportador ha de preparar els documents de l'enviament per enviar-los a través de la plataforma Cargo X (amb tecnologia Blockchain) a la sortida del vaixell.
 6. L'importador egipci revisa i aprova aquests documents i sol·licita el predespatx.
 7. L'agent de la naviliera lliura el manifest de càrrega amb una antelació no menor a 48 hores pel que fa a l'arribada del vaixell.

En el cas que el número ACID no s'esmenti en la documentació d'embarcament, la mercaderia serà enviada de retorn a origen, i l'exportador assumirà  els costos originats.

La NAZEFA remarca que aquest sistema no sols afecta els importadors i exportadors, sinó també els Agents de Duanes i les companyies de transport implicades, i s’han de tenir clars els requeriments i les obligacions de cada part, els quals es poden consultar al document següent.

Enllaços d’interès

Per a més informació o dubtes, es poden consultar les informacions oficials següents:

 

Tota la informació per a la integració i coordinació de procediments i intercanvi d'informació entre totes les parts que participen en el sistema de comerç exterior a Egipte es pot consultar directament a la web de NAZEFA.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional