Egipte introdueix una nova normativa per exportar-hi