ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sudan del Sud exigeix una nova verificació de conformitat de producte

Alertes de comerç internacional

L'1 de maig de 2021 entra en vigor un nou programa de verificació de conformitat de producte (Pre-Export Verification to Conformity (PVoC)) que afecta les exportacions a Sudan del Sud, imposat per South Sudan National Bureau of Standards (SSNBS).

01/05/2021
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Té la finalitat de protegir els consumidors garantint que els productes compleixen amb normatives de qualitat nacionals, regionals i internacionals; i als fabricants locals davant la competència deslleial de productes importats que no compleixin amb els estàndards establerts.

Els exportadors de productes regulats pel programa han d'obtenir abans d'embarcar la mercaderia un Certificate of Conformity (Certificat de conformitat) obligatori per al despatx de mercaderia en destí, emès per una companyia de certificació autoritzada al país d'enviament.

Passos necessaris per dur a terme la certificació

  1. Sol·licitud: els importadors o exportadors han d'enviar la sol·licitud de CoC juntament amb els documents inicials justificatius mitjançant el Portal de clients SIG. Aquesta acció registra automàticament la sol·licitud. Les sol·licituds enviades directament a l’oficina d’enllaç SGS a Nairobi o a l'oficina SGS del país també es processaran i es transferiran al portal.
  2. Verificació: l'Oficina d'execució d'SGS al país de subministrament es manté en contacte amb l’exportador per sol·licitar els documents obligatoris i informació complementària sobre els productes, és a dir, descripció detallada dels productes, lloc on la mercaderia està disponible per a la seva verificació, així com una còpia de la factura relacionada amb l'enviament. L'Oficina d'execució d’SGS es coordinarà amb el proveïdor/exportador per dur a terme les intervencions aplicables (inspecció, mostreig/proves).
  3. Avaluació: els informes de les activitats de verificació (informe d'inspecció, informe(s) de prova) juntament amb els documents justificatius obligatoris es presenten al Centre de certificació d'SGS per revisar-los amb els requisits vigents de la normativa.
  4. Atestació: la revisió satisfactòria dels diversos informes i altres documents acreditatius porten a l'emissió del Certificat de conformitat per acreditar el compliment de l'enviament. Si s’identifiquen discrepàncies, els comentaris es fan a l’exportador, així com les orientacions per implementar les correccions necessàries per aconseguir el compliment.

Enllaços d’interès

Per tal de comprovar si el vostre producte necessita portar el Certificat de conformitat o no, us recomanem que contacteu amb la certificadora acreditada. Contacte:

SGS

Montse Morral

Telèfon: +34 680119039

eMail: montserrat.morralaltayo@sgs.com

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional