Afectació de la situació a Israel i Palestina per a les empreses catalanes