Canvis en les declaracions de les exportacions d’Intrastat