La Unió Europea aprova un nou reglament per a la comercialització de productes