Egipte elimina l'obligatorietat de la carta de crèdit a les importacions