ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Creixent organització del treball en xarxa

Articles i altres publicacions

Els processos productius es descentralitzen, donen lloc a xarxes globals de producció, a l'especialització durant el procés productiu, que s'intercanvien físicament o electrònicament.

01/02/2008

La xarxa ha esdevingut un terme central que ha permeabilitzat la nostra manera de pensar. Major mobilitat, Internet, la telefonia mòbil i la creixent prosperitat ha revolucionat les oportunitats per a la comunicació i l’organització en xarxa. La tecnologia, el transport, la major obertura comercial i financera, i les facilitats per a la IED han propiciat un marc més favorable que mai per particionar la cadena de valor entre diferents localitzacions, conformant xarxes de producció globals entre proveïdors i clients per sobre de les fronteres nacionals.

Els processos productius es descentralitzen, donant lloc a xarxes globals de producció, a l’especialització en etapes o en activitats del procés productiu, que s’intercanvien físicament o electrònicament, com s’analitza en les seccions següents. Cal destacar el paper cada cop més important dels serveis en la configuració de xarxes globals, l’aparició de xarxes globals d’innovació i el seu caràcter més social, així com el paper cada cop més important que juguen les TIC també en l’articulació de les xarxes de producció, en la coordinació del procés productiu, tramesa de resultats, etc., amb major efectivitat i qualitat, ampliant els serveis traded i consolidant les xarxes de treball, producció i innovació.

La nova dimensió social que està vivint Internet, sovint anomenada Web 2.0, amb l’aparició de nous aplicatius, i una nova generació d’usuaris amb el desig de compartir coneixement permet conformar grups de xarxes locals i internacionals amb objectius i interessos comuns en poques hores, al marge dels jugadors coneguts i organitzacions «oficials».

El valor d’una xarxa creix exponencialment amb el nombre de membres que hi participen. Els canvis en la societat en xarxa no s’esdevenen de forma lineal com ho fan en la societat industrial, i això vol dir que els canvis que necessitaven dècades en el passat ara succeeixen significativament més de pressa.

L’organització en xarxa afecta, a la vegada, el desenvolupament tecnològic social i econòmic, i per tant estem veient només el principi. El ràpid potencial de desenvolupament de la societat en xarxa implica per a l’empresa, d’una banda, que pot expansionar-se ràpidament i, de l’altra, que qualsevol indústria pot quedar-se fora del mercat en poc temps.