Diversificació creixent de les exportacions a Catalunya