El sector mòbil al món: tecnologia multiplicadora de negoci