ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El 'sostre de vidre' limita el potencial creixement de les empreses

Articles i altres publicacions

Aquest document analitza el paper que desenvolupen les dones en el si d'una economia basada en el coneixement, competitiva i amb un creixement sostenible. Considera que hi ha molt talent femení desaprofitat que cal incorporar a l'economia i el mercat laboral, principalment en els càrrecs directius, per a que les empreses puguin seguir competint amb els Estats Units.

25/04/2008
El 'sostre de vidre' limita el potencial creixement de les empreses

El 'sostre de vidre' limita el potencial creixement de les empreses

Els experts consideren que sense potenciar al màxim el factor humà, Europa no podrà reduir les diferències en competitivitat econòmica i innovadora envers els Estats Units. Les dones contribueixen activament en l’economia, però afirma que encara hi ha un gran potencial de talent femení sense fer servir.

Les dones representen la majoria dels nous graduats en la majoria dels països industrialitzats. Tot i això, la participació femenina és escassa en els nivells superiors. Moltes companyies i institucions no han aconseguit traspassar el 'sostre de vidre', les barreres invisibles que frenen el seu ascens a llocs directius o de responsabilitat.

Identifica diferents factors que mantenen intacte el 'sostre de vidre' i vies per traspassar-lo, com és la creació de la pròpia empresa, element clau en el creixement econòmic.

Assegura que incorporar aquest coneixement podria estimular el creixement econòmic i la prosperitat. Una major participació activa de la dona en l’economia tindria efectes beneficiosos en altres àrees de la societat. Alerten que el retard en la incorporació plena de la dona podria estar acumulant pèrdues econòmiques any rere any.

Explica que les dones constitueixen la meitat de la població mundial. Com a consumidores, en l’àmbit privat, o com a proveïdores d’empreses, és imprescindible que les dones estiguin representades en el disseny i el desenvolupament dels productes. La diversitat de gèneres en el disseny d’estratègies és un factor positiu per a les empreses i per generar noves idees.