Els call centers a nivell internacional: Factors diferencials de Catalunya