Els canvis demogràfics portaran profundes transformacions econòmiques i socials