ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Els canvis demogràfics portaran profundes transformacions econòmiques i socials

Articles i altres publicacions

El món es troba en un procés de canvis demogràfics que modificaran tant l'economia com les societats del futur. Una característica ja coneguda és l'envelliment de la població, sobretot a Occident, i una altra és el factor demogràfic als països emergents (amb un creixement de la població activa i, per tant, de la productivitat i de l'economia mateix).

12/04/2010