ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Els diferents efectes de la globalització sobre els salaris

Articles i altres publicacions

Segons estudis de l'FMI l'impacte sobre la participació del factor treball dels aspectes més tecnològics i els vinculats directament a la globalització del treball serien semblants (amb un petit diferencial de més influència de la tecnologia).

11/02/2008

Pel que fa a l’evolució de l’ocupació, la part dreta de la figura mostra la pèrdua de posicions relatives de l’ocupació no qualificada respecte a la qualificada en totes les regions dels països avançats. Per la seva banda la part esquerra mostra com en els països anglosaxons (inclosos els Estats Units) la retribució relativa del treball qualificat ha millorat, mentre que a l’Europa continental el sistema sociolaboral hauria mantingut les posicions relatives del treball menys qualificat, que ha seguit empleat. Com en altres ocasions, els països anglosaxons haurien ajustat via retribucions mentre que els europeus (continentals) ho haurien fet via ocupació, però la dinàmica diferencial entre treballs de diferent grau de qualificació hauria estat anàloga pel que fa a vulnerabilitat davant les acrescudes pressions competitives globals.

Pel que fa a l’evolució de les retribucions relatives al conjunt de l’economia global, els estudis de prospectiva del Banc Mundial (2007) indiquen també la tendència que, malgrat un increment de l’oferta de treball qualificat, la composició de la demanda de treball global tendirà a generar una ampliació dels diferencials entre retribucions del treball qualificat i no qualificat a les properes dècades.

Un aspecte polèmic és si la millora de les qualificacions sobretot als països emergents pot portar a mitjà termini a complementar una fase de gran oferta de cheap manpower procedent de les economies emergents amb una onada de cheap brainpower a mesura que els milions (14 anuals) d’universitaris que generen Xina+Índia+Rússia (tants com tots els Estats Units), ben formats i motivats, s’incorporin amb empenta al mercat global. Un enfocament fèrtil de fins on arriba aquesta alteració de pautes és el que proporciona l’anàlisi en termes de task trade.