ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Generació Y: canvis i oportunitats

Articles i altres publicacions

Aquest article reflexiona sobre el el paper que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'actual ‘generació Y'. També analitza l'evolució futura de les TIC i del sector de l'oci per tal d'entreveure els canvis i oportunitats que aquesta generació presenta al sector serveis.

Generació Y: canvis i oportunitats

Generació Y: canvis i oportunitats

Identifica algunes de les característiques que diferencien la ‘generació Y’, influenciada pels avenços tecnològics, el desenvolupament de les TIC i les xarxes socials. Destaca la connectivitat, el coneixement com a quelcom ‘cool’, la confiança en ells mateixos, l’autonomia, una major sofisticació intel·lectual i social, etc.

També els defineix com joves digitals, amb feina precària, molt selectius amb les seves compres, molt difícils de fidelitzar, ràpids a detectar gangues i sobretot molt exigents quant als serveis que demanen. Afirma que els departaments d’atenció al client hauran de transformar-se radicalment davant de les noves demandes i l’emergència de nous productes.

El sector de l’oci i els mitjans de comunicació continuaran patint canvis. Afirma que l’extensió de la banda ampla permetrà que els programes de televisió es distribueixin a través d’Internet, igual que moltes pel·lícules i sèries (grans bancs de dades). Creu, però, que hi haurà gent que seguirà preferint que el guiïn en el consum d’oci (perduraran les emissions lineals).

Pel que a les comunicacions personals i xarxes socials, la comunicació visual esdevindrà una part important de la interacció humana. Sobre la informació, augura l’aparició de nous tipus de serveis de recerca (multi-modals i que no només operaran amb textos sinó també amb fotos, so i vídeo).

Gràcies a la informació personal emmagatzemada a Internet es personalitzaran els béns i serveis. El sistema educatiu també es beneficiarà de l’evolució de les TIC perquè es podran personalitzar els nous coneixements i adaptar-los al ritme d’aprenentatge de l’usuari.

Pel qua fa al mercat de treball, sosté que la ‘generació Y’ buscarà flexibilitat en la feina, oportunitats per aprendre, els col·legues de feina i la qualitat de vida. Buscarà un lloc de treball que tingui llum, sigui obert i intel·ligent preferiblement en una empresa i un entorn conscienciats amb el medi ambient.

Pàgines relacionades