ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017

Articles i altres publicacions

Durant el 2017 el pes de la indústria ha crescut dins l'economia catalana; un comportament que s'explica en detall i de forma específica pels 21 sectors més importants en aquest estudi que s'elabora anualment des del 1993.

02/08/2018
Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016

La indústria (incloent extractives i energètiques) va augmentar en tres dècimes el seu pes dins del conjunt de l’economia catalana l’any 2017 atès que el seu VAB va augmentar més que el total. Alhora, les dades anuals del VAB mostren un quart any de creixement consecutiu amb una taxa del 4,9% interanual, molt per sobre d'Espanya (3,8%) i la zona euro (2,9%).

L'informe anual sobre la indústria a Catalunya s'elabora des del 1993 amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments de la indústria catalana al llarg de l'any. Aquesta edició també inclou una anàlisi detallada dels 21 sectors més importants.

Serveis relacionats