ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Internacionalització i funció directiva: el perfil directiu de les empreses catalanes, determinant de l'activitat a l'exterior

Articles i altres publicacions

Aquest treball té com l'objectiu d'identificar i analitzar el perfil d'empresaris i alts directius i la seva relació amb el grau d'internacionalització de l'empresa catalana; conscients de la rellevància que les persones i el lideratge poden tenir en la competitivitat i posició internacional de l'empresa.

En els darrers anys, s'han engegat nombrosos programes públics i privats per tal de facilitar i accelerar aquest procés d'internacionalització, programes que trobaran en aquest treball noves perspectives per millorar les actuacions presents i futures de l'empresa.

01/09/2009
Internacionalització i funció directiva: el perfil directiu de les empreses catalanes com a determinant de l'activitat a l'exterior

Internacionalització i funció directiva: el perfil directiu de les empreses catalanes com a determinant de l'activitat a l'exterior

Destaca la importància de l’equip directiu d’una empresa en el seu procés d’internacionalització. Entén que els coneixements, actituds, percepcions, habilitats, competències i/o experiències dels directius són un punt clau per a l’èxit dels projectes d’internacionalització.

Després d’estudiar diverses empreses catalanes, identifica i analitza dos grans perfils de directius: un més orientat internacionalment i un altre que ho està menys. L’estudi aposta pel primer tipus de directiu per augmentar les possibilitats d’èxit dels processos d’internacionalització ja que és més entusiasta quant a la contribució que poden fer les exportacions al benefici de les seves empreses.

El primer perfil és el d’un directiu relativament jove (d’entre 26 i 40 anys), llicenciat i amb un postgrau, que habitualment parla més de dos idiomes estrangers i que sovint ha viscut més de sis mesos en un altre país. Sol estar més motivat per obrir-se a nous mercats, accepta i tolera millor el risc com a manera d’actuar, té una alta mentalitat global.

Aquest perfil predomina entre els directius d’empreses d’alimentació, tèxtil i confecció, química, equips electrònics-màquines d’oficina i serveis. Per a ell, sol ser clau la planificació estratègica, la investigació de mercats, les visites regulars als diferents mercats i les aplicacions de les noves tecnologies.

El segon perfil sol ser el d’un directiu de més de 40 anys, amb més de deu anys d’experiència, normalment en els sectors de la fusta, el paper, metal·lúrgia, indústries extractives, construcció, material de transport i altres manufactures. Sol tenir estudis superiors (no necessàriament universitaris) i normalment no parla més de dos idiomes ni ha viscut gaire temps a l’estranger.