ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La innovació i la gestió de la qualitat a les empreses catalanes

Articles i altres publicacions

L'estudi té per objectiu la valoració objectiva dels canvis que hi ha hagut a l'empresa catalana a partir de l'aplicació de la norma ISO 9000. S'analitza l'evolució d'aquest impacte des de l'any 1998 fins al 2002.

Per altra banda, també s'observa una generalització de les tècniques de gestió de la qualitat, una implicació de les empreses en la millora dels seus sistemes de qualitat i un nivell de satisfacció molt elevat de les empreses certificades. La valoració general que fan les empreses del sistema de qualitat implantat és molt bona.

01/07/2003
La innovació i la gestió de la qualitat a les empreses catalanes

La innovació i la gestió de la qualitat a les empreses catalanes

L'estudi de 'La innovació i la gestió de la qualitat a les empreses catalanes' avalua l’impacte de la norma ISO 9000 a Catalunya. Per a això, examina les motivacions per a la implantació, el procés d’implantació, els beneficis que n’obtenen les empreses, els costos del sistema de qualitat, etc. Compara els resultats obtinguts amb un estudi similar elaborat el 1998 sobre la ISO 9001/2/3:1994.

Valora molt positivament la generalització de les tècniques de gestió de la qualitat, com per exemple la normativa ISO 9000, que s’està portant a terme a les empreses catalanes. Afegeix que el nivell de satisfacció de les empreses certificades és molt elevat, malgrat la disminució de l’eufòria per certificar-se de fa un anys. Consideren que els ajuda a millorar la seva imatge en gestió de la qualitat i a estalviar costos.

Afirma que en els darrers anys han disminuït clarament els costos d’implementació i manteniment del sistema de qualitat. Això es deu, explica, a la maduresa del sistema de qualitat i del mercat, i a un major coneixement del procés de certificació per part dels implicats (empreses, consultors, auditors, etc.).

Analitza l’impacte de la nova normativa ISO 9001:2000, comparant-la amb els resultats obtinguts per les empreses certificades amb l’anterior versió. Afirma que els resultats són molt satisfactoris i celebra el clar enfocament de la normativa vers la qualitat total, la millora contínua i l’excel·lència.