La innovació i la gestió de la qualitat a les empreses catalanes