ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Les noves característiques del talent de la propera dècada: nadius digitals, creativitat i col·laboració

Articles i altres publicacions

En el món occidental conviuran tres generacions culturals diferents d'aquí al 2020: els baby boomers i les generacions X i Y (aquesta última també es coneix com la dels nadius digitals). Malgrat els inconvenients que això pot suposar, sosté que si es gestiona adequadament, la diversitat cultural (i generacional) en el món laboral pot generar noves oportunitats de negoci.

26/01/2009
Les noves característiques del talent de la propera dècada

Les noves característiques del talent de la propera dècada

Arran d’aquesta convivència es barrejaran trets de lleialtat corporativa i de compromís social (del talent més madur), amb una visió de l’empresa com a sistema transaccional per assolir l’interès personal (talent d’edat intermèdia) i les aspiracions emprenedores vitals i empresarials (talent més jove). Afegeix que a Catalunya encara perduraran tics organitzatius jeràrquics i estàtics (dels treballadors nascuts abans de 1957), que poden frenar la innovació.

Sosté que alguns baby boomers preferiran seguir treballant a un ritme inferior enlloc de jubilar-se (fet que permetrà a l’empresa garantir l’experiència i mantenir uns contactes professionals destacats). Això, però, obligarà a les companyies a gestionar alhora aquest talent semi-jubilat i el vigent, format per persones de les generacions X i Y (amb més estudis, menys sexistes, més acostumats a treballar en equip però menys fidels a l’empresa).

La propera dècada viurà una expansió encara més gran de l’economia basada en el coneixement impulsat principalment per la hipercompetència (per la irrupció de les economies emergents i les noves tecnologies), la incorporació dels nadius digitals (aportant la cultura col·laborativa) i la lògica social de les emocions o de l’experimentació. Amb tot, la creativitat serà clau com element diferenciador i ja es comença a parlar de l’era conceptual enlloc de l’era de la informació.

Des del punt de vista de la cultura empresarial, identifica dues conseqüències del treball col·laboratiu i una major presència de la creativitat en el món laboral que es materialitzaran de forma progressiva durant els propers anys. D’un costat, les empreses hauran de ser més flexibles, obertes i transparents; i de l’altre, hi haurà una major diversitat pel que fa als models de negoci.