Quaderns OME 1: Noves vies d'internacionalització. Les empreses nascudes globals i les que es redefineixen globals