ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tècniques etnogràfiques per conèixer les necessitats dels clients

Articles i altres publicacions

Per al procés d'innovació centrada en l'usuari, és important conèixer fins l'últim detall les necessitats del client. Per fer-ho, disposem de diverses tècniques etnogràfiques, derivades de l'antropologia, que s'intentava aplicar per entendre cultures indígenes. Traspassat al món dels negocis, intenta comprendre profundament les vides o el treball dels usuaris.

Hi ha tres grans categories:

28/06/2013
  • Observació: Consisteix a observar els clients mentre aquests desenvolupen diferents activitats relacionades amb el projecte d’innovació; i té com a finalitat la comprensió profunda de les seves necessitats i problemes.
    Un aspecte central a l’hora de realitzar aquestes observacions és la de fixar-se no només en la utilització d’un producte o servei concret, sinó també posar atenció en tot el que envolta aquesta activitat. Alguns dels aspectes a tenir en compte són les diferents persones que interactuen, l’entorn on ho fan, els objectes que hi ha, etc.
    Existeixen una gran quantitat de tècniques d’observació. Molt sovint van acompanyades de l’enregistrament de les activitats amb càmares de video o de la realització de fotografies per al seu posterior anàlisi amb tot l’equip d’innovació; que per no alterar el comportament de les persones observades, no són presents en el moment de capturar les imatges
  • Entrevistes en context: El problema de les entrevistes en profunditat o dels focus grups és que es fan en un lloc que no és el de la pràctica habitual que vols estudiar. D’aquesta manera es perden els coneixements tàcits, actes que realitzem sense pensar i que fora de context no s’expliquen. Fer l’entrevista en context, mentre es fa l’activitat objecte d’estudi, permet que no s’escapi cap detall
  • Registrar diaris: Si no es pot ser present mentre l’usuari realitza l’activitat que volem estudiar (per qüestions d’intimitat, ètica, privacitat o distància geogràfica); es pot preparar un diari que el mateix usuari pugui anar omplint, i fins i tot afegint-hi fotografies, per després extreure’n les dades