ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Una estratègia industrial per a Catalunya

Articles i altres publicacions

Article que resumeix la nova estratègia industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya, alineada plenament amb les estratègies ECAT2020 i RIS3CAT, i que vol portar a que la indústria pesi el 25% del PIB el 2020, amb visió de futur, amb una clara orientació sectorial i adaptada a la nostra realitat.

05/05/2015
Una estratègia industrial per a Catalunya

Una estratègia industrial per a Catalunya

La introducció de l'article explica que:

 • Catalunya és un país industrial
 • Els països més industrials han suportat millor la crisi que els països basats en els serveis
 • Per això, la Unió Europea ha posat en marxa l'estratègia Europa 2020, per situar la indústria i la innovació en el cor del model de creixement
 • Per aconseguir-ho, la Comissió Europea vol reorientar la política de cohesió i exigeix que les regions treballin en un procés d'especialització intel·ligent en recerca i innovació que es coneix amb el nom de RIS3
 • Com a conseqüència de l'aprovació de l'estratègia RIS3 per a Catalunya (RIS3CAT), s'han identificat set àmbits sectorials que han de liderar la transformació de l'economia catalana cap als objectius 2020
 • Alineada amb la RIS3CAT, el Govern ha dissenyat una nova estratègia industrial per a Catalunya que té tres atributs principals: la seva orientació sectorial, el seu caràcter transversal i el seu impuls públic amb lideratge privat

El cos central de l'article desenvolupa l'estratègia industrial:

 • S'ha desenvolupat un programa d'impuls per a cadascun dels set àmbits sectorials
 • La metodologia de treball ha consistit en l'elaboració d'un mapa de cada àmbit, la detecció de les tendències globals dins de cada negoci, la identificació de les estratègies guanyadores per fer front a aquelles tendències, la creació de sengles comitès d'impuls i el disseny de sengles plans d'actuació
 • Per a cada programa d'impuls s'exposa una descripció de l'àmbit sectorial, del mapa, de les tendències i de les seves estratègies

Al final, s'exposa la composició dels set comitès d'impuls.