ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Valor compartit i clústers

Articles i altres publicacions

Aquest article es basa en la teoria del "Shared Value" (valor compartit) de l'economista de Harvard, Michael Porter, reconegut l'any 2015 amb el "Most Influential Management Thinker Award". En aquest sentit, es presenta el benefici social com un objectiu tan primordial com el benefici monetari. Es tracta d'un canvi de paradigma enfocat en la humanització del capitalisme.

Des d'ACCIÓ es treballa en una línia de recerca i generació de coneixement per divulgar temes de debat actuals relacionats amb els clústers i els nous reptes socioeconòmics.

11/01/2016
Valor compartit i clústers

Valor compartit i clústers

L’article mostra, a través de casos reals, que els clústers són ecosistemes que poden generar projectes de valor compartit. Així, evidencia com treballar en clau clúster pot suposar una millora social, mediambiental o laboral, alhora que pot aconseguir augmentar els resultats econòmics de l’empresa que aplica els projectes de valor compartit.

L’article està relacionat amb la temàtica central del Congrés del The Competitiviness Institute (TCI) de l’any 2014 a Mèxic: el valor compartit.

CONTINGUTS

  • En un primer apartat es proporciona un marc teòric. Se citen diferents autors i corrents de pensament que han aportat coneixement en l’àmbit del valor compartit. També s’explica l’afany d’aquests a l’hora de donar resposta a les diferents limitacions que suposa l’indicador de riquesa més utilitzat, el PIB. Així, es busca donar resposta a la quantificació de la riquesa des d’una visió més socioeconòmica. A més, a l’annex es presenten un recull de mesures alternatives al PIB com a indicador de desenvolupament
  • Al segon apartat s’explica què es el valor compartit, què aporta i com es diferencia substancialment de la responsabilitat social corporativa. Alhora, es presenten diferents casos empresarials locals i internacionals que exemplifiquen el concepte
  • En el tercer apartat s’introdueix la relació entre el valor compartit i els clústers a través de diferents iniciatives portades a terme des de Catalunya. Com la del Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola (FEMAC) i el Clúster Aqüícola de Catalunya (AQÜICAT) per tal de fomentar l’aqüicultura rural dels petits productors d’una manera inclusiva i sostenible; o la de l’Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC) i Catalan Water Partnership (CWP), que busca millorar el tractament de l’aigua en els processos de depuració
  • Per últim, es recullen les principals conclusions de la recerca i les implicacions que el nou paradigma pot tenir en el treball amb clústers

Serveis relacionats