ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Com superar les barreres a la internacionalització

Idees d'experts   Clàudia Danesi, gerent d'Oficines Tècniques i Contractació Pública Internacional

El procés d’exportació o importació obliga a superar normatives, procediments i mesures derivats de les limitacions de la pròpia empresa i del país on es vol fer negoci. Clàudia Danesi, Gerent d’Oficines Tècniques i Contractació Pública Internacional d’ACCIÓ, explica les barreres més habituals i com superar-les.

20/03/2018

En el seu procés d’internacionalització, les empreses es troben amb tres grans grups de barreres:

  • Les que deriven de la pròpia empresa per la seva manca de recursos
  • Les que posa el país, com els aranzels; i les que es deriven del seu entorn, com l’idioma o la cultura de negocis
  • Barreres en origen: llicències prèvies a l’exportació

Les principals barreres que es troben les empreses catalanes són a Europa, que és el destí del 63% de les exportacions catalanes. Barreres com la manca d’harmonització entre estàndards dels diferents països en certificats o envasos. Més enllà de la Unió Europea, les barreres més habituals són discrepàncies de codi aranzelari o la restricció de certs productes.

En un mercat globalitzat, disposar d’una informació online i actualitzada és un factor crític. Aquesta eina les empreses catalanes la poden trobar en el Catalonia Trade Portal, un espai on poden explorar nous mercats, calcular costos i consultar bases de dades d’importadors per poder prendre decisions amb bon criteri.

Més enllà de les dades del Catalonia Trade Portal, les empreses catalanes també poden trobar suport en l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, formada per un equip d’experts en fiscalitat, duanes i transport que compta amb el suport de la xarxa d’Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

2Catalonia Trade Portal_infoBC

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional