ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El CTQC desenvolupa una nova tecnologia de depuració d'aigües residuals més eficient i sostenible

Casos d'empresa   Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC)

El projecte Ítaca, valorat en 15,5 milions d'euros, permet reduir l'ús de productes químics en el tractament d'aigües residuals urbanes i interurbanes.

03/12/2015
Imatge

Transformar l’actual procés de tractament d’aigües residuals en una estratègia per a la reutilització, l’aprofitament de substàncies, subproductes i residus, i la valorització energètica, minimitzant els impactes en el medi natural. Aquest és l’objectiu de la “Investigació de tecnologies de tractament, reutilització i control per a la sostenibilitat futura de la depuració d'aigües” també anomenat projecte Ítaca. El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), com a OPI adscrita a l’empresa Dow Chemical Ibèrica, forma part del consorci que lidera aquest projecte.

Des del 2011 el CTQC està treballant en el projecte Ítaca, desenvolupant mètodes analítics precisos que permetin certificar la qualitat de l’aigua resultant d’aquests nous processos de depuració. El seu treball ha permès avaluar de manera ràpida i fiable el comportament de les membranes utilitzades per a l’eliminació de certs compostos, així com la seva eficàcia en diferents medis. Gràcies a la investigació del CTQC, s’ha pogut millorar l’eficiència energètica en el procés de tractament, així com incrementar la producció i la qualitat de l’aigua tractada. El projecte ha comptat amb un pressupost de 15,5 milions d’euros i ha estat finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Amb el suport d'ACCIÓ.

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) disposa de la marca TECNIO que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, per identificar els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació industrial i transferència tecnològica a Catalunya.

Consulta amb nosaltres si tu també tens una idea innovadora!

Idees Força

Des del 2011 el CTQC col·labora en el projecte Ítaca desenvolupant noves tecnologies més sostenibles i eficients per a la depuració d’aigües residuals industrials i urbanes.

La seva investigació ha permès incrementar la producció i qualitat de l’aigua tractada, millorant l’eficiència energètica del procés.

Pàgines relacionades