El CTQC desenvolupa una nova tecnologia de depuració d'aigües residuals més eficient i sostenible