L'especificitat del producte dóna accés al mercat global