L'estudi de tendències de la demanda i l'acompliment de la qualitat, eines per a la innovació