Incorporar noves iniciatives disruptives a l’empresa. El cas del Grup Lavinia