Innovació i adaptabilitat al mercat, eines imprescindibles per a la internacionalització