Kompyte, de Barcelona a ser comprada per un gegant del Nasdaq