Projectes tecnològics que esdevenen noves oportunitats d'inversió