ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Com esdevenir una empresa innovadora

Eines de competitivitat

En un entorn tan dinàmic i en estat de canvi permanent com l'actual, la competitivitat de qualsevol empresa depèn cada vegada més de la seva capacitat d'innovar. Aquesta guia té l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a esdevenir innovadora, de manera que pugui incrementar les probabilitats de generar solucions d'èxit al mercat.

16/12/2014
Com esdevenir una empresa innovadora

Com esdevenir una empresa innovadora

Un dels grans reptes que han d'afrontar moltes empreses, especialment les pimes, és el fet de ser capaces de donar resposta als canvis constants del mercat amb noves solucions que aportin valor. Innovar és fonamental per al futur de qualsevol empresa.

Precisament, aquesta Guia ha estat elaborada amb l'objectiu d'ajudar les petites i mitjanes empreses a augmentar la seva capacitat d'innovació. Concretament, la seva finalitat és aportar informació i coneixement perquè qualsevol pime, independentment de la seva activitat, pugui construir el seu model PROPI per gestionar la innovació. És a dir, es proposen unes bases i uns conceptes, a partir dels quals cada empresa haurà de construir el model que s'adapti millor a la seva realitat.

La Guia està dividida en dues parts ben diferenciades:

  • Una primera part on es defineixen els aspectes a tenir en compte per esdevenir una empresa innovadora
  • Una segona part on es proposa un model genèric d'innovació focalitzat en l'estratègia i el procés d'innovar

Nota: Cal destacar que, tot i que no s'han inclòs exemples ni eines concrets al llarg del document, aquests s'aniran incorporant al voltant d'aquest espai web.