Comprar accions o suar-les? Això últim és el 'sweat equity'