ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia d'ajuts europeus per a pimes

Catàlegs

Aquest estudi és un recull sintètic dels programes i instruments de la Unió Europea que contenen algun tipus d'ajut econòmic en forma de subvencions, préstecs, garanties i cofinançament d'activitats amb l'objectiu de donar suport a les empreses europees i, en particular, les petites i mitjanes empreses (pime).

16/03/2011
Guia d'ajuts europeus per a pimes

Guia d'ajuts europeus per a pimes

L’estudi està dividit en 3 apartats. Un cop presentat el concepte de pimes segons els estàndards de la Comissió Europea el segon apartat consta d’una explicació general de tots els programes dirigits a les pimeseuropees, classificats segons el sector d’activitat de l’empresa. Les ajudes estan classificades en tres grans temes (oportunitats de finançament a través de subvencions, instruments financers i ajudes a la internacionalització de les PIME) que estaran dividits en els diferents sectors. Com a conclusió final es fa un resum dels programes analitzats i de les oportunitats que aquests suposen per al sector empresarial europeu.

En forma d’annex s’adjuntarà una petita introducció de totes les Direccions Generals de la Comissió Europea que participen directa o indirectament en la gestió o l'administració de programes i ajuts per a les petites i mitjanes empreses.

Amb la Guia d’ajuts europeus per a pimes, es vol mostrar als empresaris les possibilitats de les quals disposen dins els programes europeus per poder créixer i millorar la seva rendibilitat. La participació en programes europeus és una oportunitat per a les empreses catalanes per tal de millorar la seva presència als mercats europeus i a la resta del món.

Aquest estudi ha utilitzat com a referència la Guia d’Ajuts i Programes de la Unió Europea 2007-2013 publicada pel Patronat Català Pro Europa, el Portal Europeu d’ajuda a les pimes i la informació de les diverses Direccions Generals de la Comissió.

Serveis relacionats

Horizon Europe

T’ajudem a accedir als fons europeus de recerca i innovació