ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

DFMA - Disseny per a la fabricació i el muntatge

Eines de competitivitat

DFMA és una metodologia de disseny de producte, que té en compte els costos i el procés de fabricació i muntatge durant l'etapa de disseny.

Aquesta metodologia es basa també en una anàlisi sistemàtica d’alternatives, amb la finalitat de millorar un producte existent, pel que fa a la reducció del seu cost i a la disminució del temps de sortida al mercat.

01/09/2008
DFMA - Disseny per a la fabricació i el muntatge

DFMA - Disseny per a la fabricació i el muntatge

El Design for Manufacture and Assembly (DFMA) és un procediment l’objectiu del qual és reduir costos i el temps de sortida al mercat d’un producte. Ho ha invertint més temps en el disseny del producte i del seu procés de fabricació. Desfia als dissenyadors a justificar l'existència de totes les peces i a considerar alternatives de disseny.

A més de reduir costos i temps, de forma indirecta, s’aconsegueix augmentar la qualitat del producte, incrementar els beneficis de l'empresa i implantar un mètode sistemàtic per a l'anàlisi del producte actual i per a la gestió de la informació i la documentació generada.

L’aplicació del Design for Manufacture and Assembly (DFMA) permet reduir l'estoc de peces i d'eines i utillatges; eliminar plànols; simplificar la gestió de compres, de la gestió de magatzems i dels processos; permet augmentar la productivitat, la qualitat del producte i la flexibilitat de fabricació; facilitar la gestió del coneixement dins l'empresa i el diagnòstic d'avaries, etc.

La metodologia Design for Manufacture and Assembly (DFMA) consta de sis passes: identificar les especificacions del producte que cal redissenyar, generar alternatives per a cada un dels onze principis empírics (regles del disseny), avaluar el compliment de les especificacions per a cada alternativa, comprar les alternatives no rebutjades amb la solució actual, seleccionar les alternatives vàlides i elaborar el nou disseny conceptual.

Les alternatives han d’intentar minimitzar el nombre total de peces, desenvolupar un disseny modular, utilitzar components estàndard, dissenyar peces perquè siguin multifuncionals, perquè tinguin múltiples usos, per facilitar-ne la fabricació i per facilitar-ne el muntatge.

Recomana estructurar en mòduls, disminuir la complexitat (minimitzant el nombre i la diversitat de les peces i els components), establir un element de base, facilitar la composició, evitar fixadors separats, simplificar el muntatge automàtic i manual, maximitzar les toleràncies i minimitzar la manipulació.

Per explicar de forma il·lustrativa l’aplicació del Design for Manufacture and Assembly (DFMA), presenta el cas del mòdul mecànic d'un motor elèctric.