ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Èxit de mercat i innovació

Eines de competitivitat

L'estudi 'Èxit de mercat i innovació' vol fer una caracterització del procés d'innovació dut a terme per les pimes catalanes de més èxit de mercat en el període 1997-1999. L'enfocament parteix d'una visió de la innovació com a factor clau de la competitivitat.

Es fa un esment especial de la demanda de tecnologia per part d'aquestes empreses, de l'ús de suport extern a la innovació i, també, de les activitats d'externalització de R+D que han dut a terme en els darrers anys per tal d'obtenir les bones pràctiques i els models per a una difusió a les empreses del teixit empresarial català.

01/07/2003
Èxit de mercat i innovació

Èxit de mercat i innovació

L'estudi 'Èxit de mercat i innovació' examina la relació entre innovació i èxit de mercat. Ho fa a partir d’un qüestionari respost per 59 empreses d’èxit de mercat a Catalunya d’una gran varietat d’activitats industrials, com la metal·lúrgia i la indústria de la transformació del cautxú i matèries plàstiques. Aquestes han estat classificades per sectors, intensitat tecnològica, distribució provincial, dimensió en nombre de treballadors i facturació, creixement, antiguitat i mercats geogràfics.

Analitza els motius d’èxit de mercat i la percepció que tenen les empreses del paper que ha jugat la innovació per aconseguir els objectius. L'estudi 'Èxit de mercat i innovació' identifica factors de competitivitat, decisions estratègiques i diferenciació competitiva, barreres d’entrada per a competidors potencials, etc.

Estudia l’activitat innovadora de les empreses: la generació de nous conceptes, l’R+D intern i la gestió de la tecnologia, el desenvolupament de producte, la redefinició de processos productius i de processos de comercialització, etc. Avalua igualment la generació interna i adquisició externa de coneixement i identifica les barreres i obstacles a l’externalització de R+D.

Reflexiona sobre les tipologies de comportament innovador. Sosté que la innovació pot estar fortament dirigida i orientada per especificacions externes, pot estar basada en activitats internes, entre d’altres.