ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Gestió de projectes

Eines de competitivitat

Com a segona part de la Guia de Gestió de la Innovació, la Guia sobre la Gestió de Projectes pretén ajudar a les empreses a gestionar la innovació a partir de la seva unitat de flux: el projecte d'innovació.

Aquesta guia descriu en detall com s'ha d'implantar el procés sistemàtic de gestió de la innovació, a partir del model exposat en la primera guia (de diagnòstic), quins requisits ha de tenir la organització per tal de ser capaç de renovar-se continuadament i com donar lloc i gestionar eficaçment una cartera de projectes d'innovació.

01/10/2002
Gestió de projectes

Gestió de projectes

Identifica els quatre passos fonamentals a seguir per realitzar un procés d’innovació: l’organització i assignació de responsabilitat (tothom hi ha d’estar implicat però algú se n’ha de fer responsable), autodiagnosi (cal analitzar el funcionament de l’empresa per detectar oportunitats de millora), estratègia (anàlisi d’escenaris futurs previsibles) i execució de projectes d’innovació (cal executar els projectes sorgits).

El procés d’innovació és una interacció constant entre diagnosi i estratègia, entre creativitat i focalització, que ha de generar contínuament projectes de futur. Identifica quatre elements fonamentals d’aquest procés: lideratge, creativitat, focalització (cal escollir un pla de futur per assignar de manera eficient els recursos disponibles) i eficiència (equilibri entre el temps d’arribada al mercat, els costos de desenvolupament i el cost del producte).

Descriu el projecte com el conjunt d’activitats coordinades i controlades amb dates d’inici i de finalització, dutes a terme per aconseguir un objectiu de conformitat amb requisits específics, incloent-hi compromisos de temps, cost i recursos. N’hi ha de diferents tipus: d’arquitectura organitzativa, d’investigació bàsica, de desenvolupament de nous productes, de desenvolupament de nous processos productius, de redefinició de processos comercials i de gestió del coneixement i la tecnologia.

Analitza detalladament les diferents fases dels projectes: investigació preliminar, investigació detallada (anàlisi de perspectiva de negoci), desenvolupament, revisió post-desenvolupament, assaig i validació, anàlisi econòmica pre-comercialització, producció i llançament, i revisió postimplementació.